DoubleCup Dešná 2012

Double Cup Dešná 2012 - DRUHÉ KOLO

Od   17.5.2012 11:30   do   20.5.2012 11:30

DOUBLE Cup – Dešná 2013

Tímto Vás zveme na druhý ročník netradičního - dvojkolového mezinárodního závod v lovu kaprů – DOUBLE Cup Dešná 2013.

 

Závod se koná na soukromém revíru Dešná – 15ha vodní plochy, V současnosti je zde kapří obsádka v celkové váze přes 186q. Jsou zde kapři o váze 12 - 15 kg, což je asi třetina obsádky. Rekord nádrže je kapr o váze 21,02 kg, dále kapři  18,7 kg a míra 98 cm, 17,4 kg a míra 96 cm. Doplňková ryba je amur, tolstolobik a cejn velký. Sektory přehledně vymezeny pomocí pásek a cedulí.

 

Termín závodu, místo konání, časový rozpis:

Termín pořádání závodu:

1. KOLO

7. 10. 2013 – 9. 10. 2013 – 50h lovu

Začátek závodu je v pondělí 7. 10. 2013 v 11:00, ukončovací výstřel prvního kola pak zazní ve středu 9. 10. 2013 opět v 11:00.  

 

Středa 9. 10. 2013 – Vyhlášení prvního kola, losování kola druhého, přesun na druhé kolo. Noc na čtvrtek 10. 10. 2013 volno – odpočinek, příprava na druhé kolo, volná zábava J

 

2. KOLO

10. 10. 2013 – 12. 10. 2013 – 50h lovu

Začátek druhého kola je ve čtvrtek 10. 10. 2013 v 09:00, ukončovací výstřel pak zazní v sobotu 12. 10. 2013 opět v 09:00.  

 

 

Časový plán závodů:

Neděle 6. 10. 2013  

Od 18:00 posezení před závodem u dobrého jídla a piva. Příjezd závodníků dobrovolný.

 

Pondělí 7. 10. 2013

8:00 – 8:15          Prezentace, úvod závodu, zápis týmů

8:15 – 8:45          Losování míst

8:45 – 11:00        Odjezd týmů na lovná místa, příprava míst – bez zakrmení!!!

11:00                     START ZÁVODU

 

Pondělí 7.10. až  středa 9.10, respektive čtvrtek 10.10. až sobota 12.10.2013

Lov non-stop

 

Středa 9.10

11:00                     KONEC                 ZÁVODU

11:00 – 12:30     Přesun na vyhlášení k hlavnímu stanu

12:30 – 13:15     Vyhlášení, předání cen, ukončení závodu

13:15 – 14:00     Losování druhého kola, zápis týmu, odjezd na stanoviště

 

Čtvrtek 10.10.

09:00     Start druhého kola závodu

Sobota 12.10.

09:00                     KONEC                 ZÁVODU

09:00 – 10:30     Přesun na vyhlášení k hlavnímu stanu

10:30 – 11:30     Vyhlášení, předání cen, ukončení závodu

 

Přihlášení, startovné, ceny:

Tento dvoukolový závod je určen pro 24 soutěžním týmů a startovné je 8.000,- Kč za tým, za obě dvě kola. V ceně startovného je zahrnuto úvodní pohoštění před oběma koly závodu – dobré jídlo a pivo. Během závodu je možné objednat jedno teplé jídlo, dle další dohody.

 

Přihlášení probíhá pomocí vyplněného formuláře-přihlášky (viz. soubor „přihláška“), který zašlete na e-mail doublecup@email.cz. Uzávěrka přihlášek je 31. 7. 2013 v 24:00.

Po přihlášení bude týmu obratem zasláno registrační číslo (variabilní symbol) a číslo účtu, na který provede platbu.

 

Pro přihlášení je nutné zaslat: 1. Název týmu, 2. Členové týmu, 3. Kontakt (tel., email).

 

Platba startovného: Platbu je možné rozdělit do dvou úhrad – první v hodnotě 5000,- Kč musí být připsána na účet nejpozději do 10dní od zaslání přihlášky, údajů pro platbu. Druhá úhrada 3000,-Kč pak nejpozději do dvou měsíců od podání přihlášky.

 

V případě neuhrazení startovného do termínu předepsanými pravidly, nebo odstoupení týmu ze závodu před jeho startem  musí  takto vzniklé volné místo nabídnout odstupující tým  prvnímu volnému náhradníkovy v řadě – kontakt zajistí pořadatel.   

V případě nenaplnění počtu 24. startujících bude umožněno přihlášení i po uzávěrce přihlášek. V případě odstoupení po úhradě startovného nebude startovné vraceno, pokud tým nezajistí náhradníka, nebo náhradník nevznikne s listiny náhradníků.


CENY PRO ÚSPĚŠNÉ ZÁVODNÍKY:


Ceny prvního kola:

1.      Místo - Hotovost 15.000,- Kč + poháry + věcné ceny

2.      Místo - Hotovost 10.000,- Kč + poháry + věcné ceny

3.      Místo - Hotovost   5.000,- Kč + poháry + věcné ceny

4 - 7 Místo obdrží věcné ceny

 

Cena za nejtěžší rybu prvního kola – hotovost 1000,- Kč + pohár + věcné ceny


Ceny druhého kola:

1.      Místo - Hotovost 15.000,- Kč + poháry + věcné ceny

2.      Místo - Hotovost 10.000,- Kč + poháry + věcné ceny

3.      Místo - Hotovost   5.000,- Kč + poháry + věcné ceny

4 - 7 Místo obdrží věcné ceny

 

Cena za nejtěžší rybu druhého kola – hotovost 1000,- Kč + pohár + věcné ceny

 

Ceny celkového vyhodnocení:

1.      Místo - Hotovost 20.000,- Kč + poháry + věcné ceny

2.      Místo - Hotovost 15.000,- Kč + poháry + věcné ceny

3.      Místo - Hotovost 10.000,- Kč + poháry + věcné ceny

4 - 7 Místo obdrží věcné ceny

 

Cena za nejtěžší rybu celkově – hotovost 1000,- Kč + pohár + věcné ceny.

 

Věcné celkově ceny min. v hodnotě 30tis.! Ceny v hotovosti více jak 100tis.!

 

Bodování je rozděleno dvou samostatných kol, přičemž každé kolo je hodnoceno zvlášť. Hodnocen je pak také závod jako celek, to je provedeno součtem výsledků-bodů obou kol.

 

 

Pravidla závodu, vymezení pojmů:

Team

Dvou nebo tří členný Carp team (dále jen „CT“). Závodu se účastní 24 týmů.

Losování

Pořadí při hlavním losování se určí zvláštním losováním, které proběhne v místě závodu. To proběhne tak, že hlavní rozhodčí vylosuje první tým, který přistoupí k hlavnímu losování. Jakmile tento tým vylosuje svoje lovné místo, vylosuje také následně další tým, který přistoupí k hlavnímu losování. Takto pak budou postupovat všechny týmy. Losuje se jednou.

Tabulka s týmy pro první kolo závodu a jejich pořadí v ní, bude sestavena podle data přihlášení týmů. Tabulka s týmy pro druhé kolo závodu a jejich pořadí v ní, bude sestavena podle výsledku kola prvního.    

Každé kolo se losuje zvlášť, vždy před samotným závodem.

Tým, který se nedostaví v čas k prezentaci, bude losovat po skončení hlavního losování. Losovat budou tyto týmy pouze mezi sebou ze zbylých míst. Místa není možné měnit, směňovat

 

Bodování

Boduje se každý ulovený Kapr a Amur, od váhy 7kg včetně, kdy 1 gram hmotnosti = 1 bod. Bodování provádí rozhodčí, po zvážení a zapsání údajů musí být ryba neprodleně vrácena vodě v jeho přítomnosti. Vítězem závodu se stává team s největším dosaženým počtem bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí nejtěžší ulovená ryba a v případě, že nerozhodne ani toto kritérium bude rozhodující čas ulovené první bodované ryby. Zápis úlovků – vážení probíhá průběžně vždy ihned po ulovení ryby rozhodčím. Rozhodčí si společně se soutěžním týmem vzájemně potvrdí podpisem zapsané údaje do Listiny úlovků.

Bodování je rozděleno dvou samostatných kol, přičemž každé kolo je hodnoceno zvlášť. Hodnocen je pak také závod jako celek, to je provedenou součtem výsledků obou kol.

 

Protest

Každý soutěžící má právo vznést protest a to v případě, že bude mít podezření na porušování pravidel závodu, nikoliv však na pravidla samotná. Protest musí být podán písemně a neprodleně při zjištění podezření k rukám hlavního rozhodčího. Podání protestu je zpoplatněno částkou 1000,-Kč, která v případě neuznání protestu propadá ve prospěch pořadatele. Na protest podaný v jiné formě nebude brán zřetel a žádný z rozhodčích se jím nebude zabývat. Případný protest řeší hlavní rozhodčí, rozhodčí a kapitáni dvou vylosovaných týmů (plus jeden náhradník).

 

Přesun na místa a příprava lovného místa

Dle časového rozvrhu se závodníci mohou přesunout na vylosovaná místa a započít se stavbou tábora. Do začátku závodu nesmí být zahájen lov, to znamená, že nástrahy musí být mimo vodu jezera. Do zahájení závodu je zakázáno krmení.

 

Lovný sektor

Každý CT vylosuje lovné místo vyznačené v terénu páskou a cedulí s číslem místa. Na vodě pak sektor koresponduje se směry pásek, které vyhrazují lovné místo. Sousední teamy si musí před začátkem závodu potvrdit. Jakékoliv změny hranic sektoru a manipulace s vymezením lovných míst v průběhu závodu nebudou tolerovány, a jejich překročení bude považováno za hrubé porušení pravidel. Na lovná místa má přístup pouze soutěžní družstvo, rozhodčí a pořadatelé. Dalším osobám je vstup povolen pouze s vědomím rozhodčího, team je zodpovědný za přítomnost ne však pouhý průchod cizích osob ve svém sektoru.

 

Povolená technika lovu

Každý CT loví na čtyři pruty s koncovou udicí s jedním jednoháčkem bez protihrotu, nástraha tzv. na vlas. Montáž musí být provedena tak, aby v případě utržení udice došlo k uvolnění použité zátěže. Jako nástrahu mohou soutěžící použít boilie a pelety (ne však boilie rohlíkové). Jako návnadu lze použít boilie, pelety, partikl a methodmix. Návnada ani nástraha nesmí obsahovat živé častečky. Je povoleno používání obalovacích těst, dipů, suchých dipů. Rozhodčí má právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu návnadu a montáž, team je povinen umožnit na žádost rozhodčího kontrolu připraveného krmení např. v autě, bivaku a podobně.

 

Povolené a povinné technické prostředky k lovu

Povinné vybavení: Každý CT musí být vybaven vhodným kaprařským podběrákem o délce ramene alespoň 80 cm, odháčkovací matrací, vyprošťovačem háčků, desinfekčním prostředkem k ošetření ryb, ekosakem – každý tým minimálně 3ks! Je nutný i mobilní telefon pro případné spojení s rozhodčími!
K podebírání ryb se smí používat pouze podběrák s minimálním rozpětím ramen 80 cm, používání menšího podběráku je zakázáno. Používání člunů, zavážecích lodiček je zakázáno.

 

Pohyb a chování v průběhu závodu

Každý z účastníků závodu včetně jejich doprovodu je povinen chovat se ohleduplně k přírodě, je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty, rozdělávat oheň jinak, než v nadzemních zařízeních (gril, vařič, atd.). Během závodu je každý povinen skladovat odpad v pytlích, které pro tento účel rozdá pořadatel v průběhu prezentace. Po ukončení závodu je každý povinen tyto pytle s odpadem umístit na předem určené místo. V průběhu závodu je soutěžícím a jejich návštěvám přísně zakázáno přejíždění motorovými vozidly kolem jezera, soutěžící mají svá vozidla na místech určená pro závodníky. V odůvodněných případech může přejetí vozidla závodníka povolit rozhodčí, závodník si však musí při návratu nechat vozidlo zkontrolovat rozhodčím. Porušení tohoto nařízení může vést k vyloučení týmu ze závodu. Při porušení společenských pravidel před v průběhu a po skončení závodu může být člen, nebo celý CT bez náhrady  vyloučen ze závodu. Výsledky vyloučeného týmu se anulují, v případě vyloučení týmu po ukončení závodu propadá případná výhra ve prospěch pořadatele. Všichni přítomní závodu se zúčastňují na vlastní nebezpečí! Případná vzniklá škoda nebude účastníkům závodu pořadatelem hrazena a pořadatel za ni nenese žádnou odpovědnost. Účastníci, kteří způsobí škodu před, v průběhu, nebo po ukončení závodu jsou povinni tuto nahradit.

 

Vyhodnocení

Vítězem závodu se stává team s největším dosaženým počtem bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí nejtěžší ulovená ryba a v případě, že nerozhodne ani toto kritérium bude rozhodující čas ulovené první bodované ryby.

 

Závěrečná ustanovení

Pořadatel si vymiňuje právo v případě důležité potřeby upravit pravidla. Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili zasláním přihlášky a podpisem startovní listiny při prezentaci. Porušení pravidel může vést k vyloučení jednotlivce nebo týmu ze závodu bez náhrad. Vše co není povoleno je zakázáno!

PORUŠENÍ PRAVIDEL ZÁVODŮ BUDE TRESTÁNO V PRVNÍM PŘÍPADĚ ŽLUTOU KARTOU, DRUHÉ PORUŠENÍ PAK DISKVALIFIKACÍ TÝMU BEZ NÁROKŮ VRÁCENÍ STARTOVNÉHO.

Kontakt

 

Kontakty:

Michal Pavelka

Tel.: +420 737 442 602

e-mail: doublecup@email.cz

doublecup.mrk.cz